Sepintas lalu...

Teknologi : Pembangunan dan aplikasi sains dalam penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian.
(Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)

Belia : seseorang yang berumur dari 15 hingga 40 tahun berdasarkan Akta Pertubuhan dan Pembangunan Belia 2008
(Sumber: Majlis Belia Malaysia)

Perkembangan Teknologi Komunikasi - Mendatangkan Kesan Positif Atau Negatif

0

Written on 3/20/2009 12:52:00 PM by YgenXtreme

Sebagai mana yang kita ketahui, teknologi komunikasi di negara kita semakin meluas. Hal ini disebabkan oleh negara kita sudah menerima banyak pengaruh dan kemudahan daripada negara-negara luar seperti penggunaan internet. Apa yang dapat kita perhatikan, perkembangan teknologi dapat dilihat sama ada memberi kesan positif dan negatif. Namun, ianya bergantung kepada penggunaan teknologi tersebut. Teknologi komunikasi merupakan satu saluran yang dapat menghubungkan seseorang individu dengan individu lain sama ada dari segi penyampaian maklumat atau sebagainya. Hal ini kerana dengan adanya sistem teknologi komunikasi, ia lebih menjimatkan masa bagi penyebaran sesuatu informasi terutamanya bagi golongan media yang masih meneruskan pengajian. Contoh perkembangan teknologi komunikasi sekarang ialah internet. Pelbagai maklumat dapat diperoleh melalui internet.
Menurut pandangan Stomier yang berpandangan optimis, perkembangan teknologi komunikasi khususnya televisyen dan komputer telah menjadikan masyarakat hidup dalam dunia yang global. Teknologi komunikasi dapat memberi banyak pendedahan dan pengetahuan yang berguna kepada setiap masyarakat terutamanya golongan media sekarang. Tanpa adanya teknologi komunikasi, pergerakan individu itu agak terbatas. Perkembangan teknologi komunikasi ini telah mengubah dunia. Dahulu orang tidak dapat membayangkan dunia yang brgitu luas akan menjadi perkampungan sejagat (global village). Tetapi kini bayangan tersebut telah menjadi kenyataan. Masyarakat dunia boleh berinteraksi antara satu sama lain hanya melalui saluran dua komunikasi dalam negara masing-masing. Melalui perkembangan seperti satelit, golongan optimis ini berkeyakinan bahawa perkembangan teknologi komunikasi yang pantas akan menyediakan warga dunia dengan maklumat mengenai sesuatu kejadian di dunia dengan pantas, cekap dan tepat.
Persoalannya di sini, adakah perkembangan teknologi hanya memberi kesan yang positif sahaja? Kami ahli-ahli YgenXtreme membantah sama sekali... Hal ini kerana perkembangan teknologi komunikasi ini juga dapat memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat terutmannya golongan yang menggunakan teknologi seperti belia. Golongan belia banyak terlibat dengan gejala yang tidak sihat akibat daripada penggunaan teknologi komunikasi. Hal ini kerana golongan media mudah dipengaruh dan terpengaruh. Ini dapat dibuktikan bahawa gejala jenayah siber zaman banyak dipelopori oleh golongan media. Mereka ini lebih berpengetahuan dalam mengakses setiap bahan yang ada. Ini didorongi oleh sikap yang ingin mencuba yang ada pada diri mereka. Secara kritisnya, perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan ketidakseimbangan pengaliran maklumat.
Ini boleh dilihat dalam perspektif media negara kita di mana kita hanya menerima media dari luar dan kita pula? Tidak pernah sekali terdengar berita mengenai media ciptaan anak jati negara sendiri yang dihantar ke luar. Ini menunjukkan bahawa belia sekarang tidak kreatif dalam mencipta bahan maklumat yang boleh dijual di tahap antarabangsa. Kalau adapun, hanyalah sebesar secubit garam dan tidak pula ianya digembur-gemburkan atau dibanggakan oleh kita. Apa yang lebih jelas kita hanya berbangga dengan kemasukan media dari luar. Apa tidaknya...jika kita lihat disekeliling kita..contohnya remaja-remaja sekarang banyak menyanyikan lagu dari artis luar.
PERTIMBANGKAN...
Adalah lebih elok jika kita sendiri yang mengeluarkan atau mencipta sesuatu menggunakan idea kita sendiri supaya kita tidak dipandang sebagai golongan yang tidak kreatif...
wahai belia semua...mari kita sama-sama beranikan diri untuk berdiri, tunjukkan siapa kita..siapa rakyat Malaysia...kita bukan negara yang lemah..golongan belia adalah golongan yang kreatif dan kuat...HIDUP MALAYSIA...HIDUP BELIA....

If you enjoyed this post Subscribe to our feed

No Comment

Post a Comment